Om mig

udfordring af vanetænkningen

mit afsæt…

Foruden mange års erhvervserfaring fra en række danske og internationale kulturinstitutioner, fik jeg fra 2015 til 2021, en enestående mulighed for at konceptudvikle og lede forundersøgelserne til et muligt fremtidigt internationalt funderet museum for international samtidskunst i Skagen. (Klik her for at se Materialer om projektet)

I dette udviklingsarbejde tog jeg fat om roden på de stigende økonomiske udfordringer danske museer og kulturinstitutioner allerede så ind i på dette tidspunkt. En udfordring der blot er vokset i de senereste år i takt med at kommuner og stat er stærkt pressede på ressourcer.

Forankret i min faglighed, udfordrede jeg min egen – og de fleste danske kulturinstitutioners – vanetænkning af, at faglighed og forretning er modsætninger. Faglige visioner rummer tværtimod stærke potentiale til forretningsudvikling for de danske museer, kulturhuse etc…

Alt dette – og meget – indeholder min efterhånden store værktøjskasse til at kunne hjælpe dig og andre små og mellemstore dansk museer og kulturinstitutioner. Jeg brænder for at hjælpe jer til at udfolde jeres potentialer så I fremtiden står stærkere på to helt afgørende ben: det faglige og det forretningsmæssige.

Dorthe

Kunsthistorikeren

Kunst – hvorfor?

Jeg har beskæftiget mig med kunst i hele mit liv. Først som helt ung billedkunstner uddannet fra kunstakademiet, og efterfølgende i mit lange arbejdsliv som kunsthistoriker uddannet fra Københavns Universitet. Men hvorfor kunst?

Fordi kunsten rummer potentiale til at reflektere over os selv og den verden vi lever i.

Mit fokus har altid været kunstens potentialer for at overlevere kulturelle erfaringer der kan gøre os klogere på os selv og vores verden. Både før, nu og i fremtiden.

Konferensspeciale

Kristian zahrtmann

Kristian Zahrtmanns franske forbindelser. En analyse af Kristian Zahrtmanns farvebrug set i lyset af samtidens farveteoretiske diskussioner

Kuratering

Udstillinger jeg har kurateret


Tekst og publikationer

Fagtekster og publikationer jeg har lavet