Debatindlæg i Nordjyske 30. December 2022

Tidligere museumsinspektør: her er tre erfaringer, Henning Kjeldsen kan bruge i sit museum

Der er allerede lavet et forarbejde, der bekræfter det store potentiale i Henning Kjeldsens museum, skriver Dorthe Sieben, der var projektleder på et museum, der skulle have ligget på samme grund.

Nordjyske 30. december 2022. Debatindlæg af Dorthe Sieben, kunsthistoriker og tidligere projektleder på forundersøgelserne til etablering af et Astrup Fearnley Museum i Skagen

https://nordjyske.dk/nyheder/kultur/tidligere-museumsinspektoer-her-er-tre-erfaringer-henning-kjeldsen-kan-bruge-i-sit-museum/4067235

SKAGEN: Jeg træder med tilbageholdt åndedræt forsigtig ud på et gulv forvandlet til et hav, hvor jeg kigger ned på et skibsrev på havbunden. Der ligger flere rev. Det er havets bund nær Skagen, jeg kigger på. På væggene omkring mig flyder fiskestimer. Pelagiske fisk som gennem mere end 100 år er hevet op af havet fra motordrevne fiskekuttere med de motorer, som nu står frit på gulvet, så jeg kan se og røre ved dem.

Efter denne fascinerende oplevelse – nu klogere på motorer og erhvervslivet på havet – bevæger jeg mig til museets cafe – Skibskabyssen. Jeg køber dagens ret, kigger ud over havnebassinet, imens jeg funderer over, om det er nu, jeg skal købe et kompas i museumsbutikken til den jordomsejling, jeg som landkrabbe aldrig kommer på, men stadig fantaserer om.

Sådan forestiller jeg mig oplevelsen på Henning Kjeldsens museum på Skagen Havn om et par år. Fremtidens motormuseum. Med inspiration fra udstillingsarkitekter fra steder som Moesgaard og Titanicmuseet i Knoxville (USA). Og med teknologi til at formidle alle de spændende vigtige historier, som motorerne og andre indsamlede genstande gemmer på. Et sted, der vil trække gæster fra nær og fjern med og uden forudgående interesse for motorer.

Skagensmalerne er det, vi altid har forbundet med Skagens guld. Guldaldermalerne kalder vi dem her i det nordjyske. Fordi de med deres kunst og virke blev udtryk for en ny spændende fremtid, da de slog sig ned i Skagen og malede fiskerlivet og det levede liv omkring dem.

Men uden fiskerne, havet og fiskeindustrien ingen skagensmalere. Det er fiskerne, der danner grundlaget for Skagens enestående og mere end 600 års historie. Henning Kjeldsens museumsprojekt er spændende og visionært og har potentiale til at blive et kommende kulturelt fyrtårn for Skagen i formidlingen af Skagens egentlige guld: Fiskeriet.

Der er mange holdninger til Kjeldsens kommende museum. Men lad os i stedet hellere bringe viden til bordet til at hjælpe og understøtte den flotte ambitiøse vision om et stort motormuseum for Skagen og hele regionen.

Uanset om et museum rummer kunst eller motorer, er meget langt hen ad vejen det samme. Begge dele er genstande, der rummer fortællinger, der skal formidles til gæster. Og begge dele skal driftes.

Som tidligere flerårig projektleder for forundersøgelserne for et internationalt kunstmuseum på samme grund vil jeg derfor gerne dele tre vigtige erfaringer, som forhåbentlig kan bidrage til Trigons og Kjeldsens projekt på Skagen Havn:

1: Frederikshavns Kommune finansierede en potentialeplan for grunden, som vi fik det aarhusianske byplanfirma Grandville (dengang CFBO) til at udforme og præsentere for kommunen i januar 2020.

Rapporten konkluderede, at auktionshalsgrunden er Skagens mest attraktive grund for at etablere en publikumsmæssig stor offentlig attraktion. Det er en stjernegrund. Grunden rummer alt det, der skal til for at trække mange tusinde besøgende årligt. Vi lærte fra rapporten, at sådan en stjernegrund skal have et ambitionsniveau, der matcher placeringens potentialer. Og vi lærte, at arkitektur altid bør understøtte ambitionsniveauet for at løfte grundens fulde potentiale.

Det gode ved Trigons nuværende skitseprojekt er, at vi nu kan forestille os et museum på stedet frem for den eksisterende auktionshal.

Derfor understøtter auktionshalgrunden perfekt Henning Kjeldsens ambitiøse vision. Og vil naturligt kræve et samarbejde med kommunen og havnen for at sikre en god infrastruktur for havneerhvervets fortsatte trafik og for trafikken af menneskemængden omkring museet.

Det gode ved Trigons nuværende skitseprojekt er i denne sammenhæng, at vi nu kan forestille os et museum på stedet frem for den eksisterende auktionshal. Dernæst er Trigon en erfaren Entreprenør virksomhed, der kan rådgive Kjeldsen igennem enten en national arkitektkonkurrence eller anbefale ham en håndfuld internationalt anerkendte erfarne museumsarkitekter, som han kan vælge ud fra, for dermed at sikre, at arkitekturen bliver på et niveau, som matcher Kjeldsens flotte ambitioner for museet i sit valg af stjerneplaceringen på Skagen Havn.

2: Driften bør altid afspejles i arkitekturen. Det var en anden vigtige ting, vi lærte. Det betød, at vi i skitserne til rumprogrammet trak på vigtige erfaringer fra restauranter og butikker på Skagen Havn til at håndtere de store udsving i kapacitetsbehov. Om sommeren er der mange gæster, om vinteren skal en cafe kunne minimeres til et stærkt reduceret antal gæster og personale.

Denne fleksibilitet skal indtænkes for at sikre optimale driftsbetingelser. Vi lærte også fra Skagens største erhvervskonferencested (Color Hotel) samt Aalborgs og Skagens turisterhverv, hvor meget det kræver at tiltrække erhvervsturisme til Skagen, og hvilke behov et konferencested på Skagen havn ville kunne udfylde. Det kræver en stor indsats og en tydelig og spektakulær facilitetsprofil.

3: Udviklingen går stærk. Den tredje vigtige erfaring, vi løbende gjorde os i vores projekt, er, at for at skabe et langtidsholdbart museum, skal man i formidlingen (og heri rumprogrammet) tænke fremsynet og indtænke løbende nye teknologier til at udfolde fortællingen for at sikre løbende aktualitet og relevans for gæsterne. Til gengæld bliver det en flot fortælling om Skagens guld, som museet kan udfolde i mange år frem.

Jeg håber meget, at Trigon hjælper og rådgiver Henning Kjeldsen til at få bygget et motormuseum, som har ikke blot fem, men 100 års holdbarhed. Det fortjener det!