Bliv skarp på jeres Raison d’être

Hvorfor er I vigtige?

Hvad er jeres Raison d’être?

Hvorfor er I her? Hvorfor gør I det I gør? Og hvorfor skal netop jeres institution fortsat eksistere?

Hvor ofte stiller du som leder dette spørgsmål? Dette lille hvorfor er et vigtigt værktøj til udviklingen af rigtig mange områder af jeres institution. Og det kan styrke din/ jeres forretning løbende at stille dette spørgsmål og kommunikere det både ind i organisationen og ud til omverdenen. 

Det der var givet engang er ikke givet længere.

For 30 år siden var danske museer, biblioteker og kulturhuse/medborgerhuses eksistens givet. Der var en fælles samfundsforståelse af at stederne – med hver deres afsæt – var omdrejningspunkt for udvikling af viden og vidensformidling. Deres eksistens muliggjorde et samfundsønske om almen dannelse af borgerne. Men sådan er det ikke rigtig mere. For mange – også i politiske sammenhænge, har kulturinstitutionerne ikke længere nødvendigvis en berettigelse alene i kraft af at eksistere. Det er der mange årsager til med den generelle udvikling de sidste 20 år. Herunder også den teknologiske udvikling der har gjort viden lettere tilgængelig. Til gengæld har det aldrig været vigtigere end nu at udfordre, kvalificere og perspektivere den store mængde tilgængelige viden.

Hvad har I gang i?

Museerne, bibliotekerne, kulturhusene mv. har fundatser, formålsbeskrivelser og/eller rammebeskrivelser fra Kulturministeriet mv. Vigtige og gode beskriver der danner grundlaget for jeres institutions eksistensgrundlag. Rammebeskrivelsen/fundatsen beskriver typisk ansvarsområde og formål. Med andre ord, en beskrivelse af hvad jeres institution beskæftiger sig med. Og typisk med eksempler på hvordan tilknyttet jeres ansvarsområde. Ergo hvordan I beskæftiger jer med jeres omdrejningspunkt: indsamler, registrerer, formidler kulturarv (bredt forstået), forsker etc. Men hvad og hvordan, er ikke længere nok. Hvorfor er I her?

Hvad har I egentlig gang i?

Det vil styrke dig (og dermed din institutionen) at blive skarp på jeres hvorfor, og at kommunikere jeres berettigelse ved løbende at sætte ord på jeres værdiskabelse. Ergo, hvorfor har I en berettigelse? Hvilken forskel gør I rent faktisk gennem jeres hvad og hvordan? Det vil hjælpe jer som institution på rigtig mange områder at I bliver meget mere eksplicitte med at formulere hvad vi som omverden får af værdi fra jer? Både helt overordnet som institution, og helt konkret ud i aktiviteterne. Hvorfor skal jeg se/opleve/deltage i det I laver? Hvorfor er det relevant for mig at blive klogere på det I formidler? hvad får jeg ud af det? Hvorfor er jeres eksistens vigtig for lokalsamfundet? Gør I en forskel? Hvorfor er I relevante for jeres interessenter?

Ved at bringe hvorfor i spil i rigtig mange områder af jeres arbejde og helt ind i kernen af jeres institution, skaber du/I en stærkere forbindelse med omverden, jeres gæster, og ikke mindst også jeres interessenter. Og det bliver tydeligt hvad I egentlig har gang i og hvorfor jeres eksistens er meningsfuld og vigtig – både for jeres gæster og jeres interessenter.

Jeres hvorfor hjælper jer til at fokusere på og formulere jeres værdiskabelse. Og det vil styrke jer på rigtig mange områder både fagligt og forretningsmæssigt. Eksempelvis vil I få: 

  • Stærkere ståsted for politisk dialog om støttekroner og samarbejder 
  • Stærkere ståsted for samarbejder og partnerskaber
  • Stærkere ståsted for fondsansøgninger
  • Stærkere afsæt for jeres strategiarbejde og handlingsplaner 
  • Stærkere profil og sammenhæng i markedsføring på jeres kommercielle områder 
  • Større faglig interesse fra gæster og/eller brugere 
  • Større engagement og fællesskabsfølelse for medarbejdere og frivillige

Jeg kommer til at dykke ned i de forskellige områder i andre blogindlæg.

Kontakt mig hvis jeg skal hjælpe dig/jer at finde ind til jeres stærke hvorfor – jeres Raison d’être. Og lad mig hjælpe dig/jer til at gøre dette til et stærkt værktøj i jeres vigtige arbejde. Mit Raison d’être er nemlig et stærkt ønske om at gøre en forskel ved at hjælpe jer til at kunne gøre en forskel!